Trygghet

Trygghet är en bra festivalkänsla 

Malmöfestivalen är till för alla – oavsett ålder, könsidentitet och könsuttryck, språk, etnicitet, religion, ekonomi, kulturell förkunskap och sexuell läggning.

I arbetet med trygghet och säkerhet på festivalen arbetar vi i nära samarbete med polis, ordningsvakter, ungdomsvärdar och socialarbetare. Vi jobbar med att utbilda personalen, vi har podier i publikhavet, festivalområdet kameraövervakas – allt för att säkerställa en så trygg och säker festivalupplevelse som möjligt. Vår personal på plats under arrangemanget talar många olika språk och finns alltid nära tillhands i publikhavet.

På våra storbildsskärmar kommunicerar vi vikten av att visa varandra respekt. Men vi kommunicerar även hur man konkret kan agera när något inte står rätt till och var man vänder sig om man utsatts för sexuella trakasserier, hot eller annan kränkning i samband med den aktuella konserten eller sitt besök på festivalen. Det ska vara tydligt att vi förutsätter att alla som besöker festivalen visar varandra respekt, samtidigt som vi vill säkerställa att det ska vara lätt att anmäla om eller när något händer.

Personuppgifter

Malmöfestivalen arrangeras och dokumenteras av Malmö stad, som samlar in bild, ljud och videomaterial från festligheterna. För dig som besökare innebär det att dina personuppgifter, det vill säga foton, ljud eller filmer där du syns eller hörs, kan komma att samlas in och behandlas. 

Syftet med insamlingen är dels att dokumentera festivalen, dels att marknadsföra festivalen under tiden festivalen pågår i Malmö stads digitala kanaler och sociala medier där Malmö stad är aktiva.

Våra fotografer kommer att ha på sig västar med tydlig märkning så att du som besökare ska kunna förstå när det pågår fotografering eller videoupptagning, och själv bestämma om du vill synas på bild. 

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på malmo.se/personuppgifter