Jämställdhet

En jämställd och jämlik festival

En jämställd och jämlik festival innebär att alla som besöker festivalen ska få känna samma glädje och frihet och att alla ska kunna känna sig lika trygga och stolta. Som festivalbesökare påverkas du av det du ser och inte ser på festivalen. Det handlar om att visa vad som är möjligt och säkerställa att alla får ta lika mycket plats.

Sedan 2009 har festivalen arbetat för en jämn könsfördelning i det vi presenterar på våra scener och i programmet i stort. 2023 var könsfördelningen på våra fyra största scener 47 kvinnliga akter, 57 manliga akter och 32 mixade akter (akter som innehåller både kvinnliga och manliga eller ickebinära musiker/artister). Detta samtidigt som vi jobbar utifrån tydliga riktlinjer om att programmet i sin helhet ska vara så representativt för våra besökare som möjligt. Men det handlar inte bara om representation och vem som står på scen utan också vem som utgör publiken, vem som besöker våra olika programpunkter – Malmöfestivalen ska finnas till för alla.

En förutsättning för en jämställd och jämlik festival är också att få alla att känna sig trygga på festivalområdet. Här spelar festivalens trygghets- och säkerhetsskapande åtgärder en stor och viktig roll. Hur vi exempelvis jobbar för att minska sexuella trakasserier och vilka andra åtgärder vi vidtar för att alla, i lika hög grad ska känna sig välkomna och trygga när de besöker festivalen.

Vad gör Malmöfestivalen?

I programläggningen strävar vi efter att boka ett jämställt program. Konkret innebär detta att vi räknar antalet kvinnliga, manliga respektive mixade akter och försöker få till en så jämn fördelning som möjligt. Detta statistikförs per scen och spelplats. Vidare uppmuntrar vi våra programbokande samarbetspartners att sträva efter en så jämn fördelning som möjligt.

I bokningsarbetet jobbar vi även för att i programmet ha en så bred representation som möjligt. Detta för att så många som möjligt ska känna sig sedda genom att vara representerade i programmet. Vi analyserar och diskuterar kring vår publik och vem som tar del av de olika programpunkterna, för att hitta fram till ett program som tilltalar och bjuder in alla.

I vår kommunikation strävar vi efter en bred representation bland dem som är med i vår kommunikation och som syns i våra kanaler. Vårt program är religiöst och politiskt obundet. Vi arbetar utifrån en tydlig värdegrund där vi tydligt tar ställning mot alla former av förtryck baserade på kön, religion, sexuell läggning samt etnisk bakgrund.

I vårt tillgänglighetsarbete jobbar vi för att utifrån olika aspekter tillgängliggöra programmet, där vi bland annat bygger ramper samt syn- och teckenspråkstolkar programpunkter. Mer om detta arbete finns att läsa i vårt tillgänglighetsprogram.

I arbetet med trygghet och säkerhet på festivalen arbetar vi i nära samarbete med polis, ordningsvakter, ungdomsvärdar och socialarbetare. Vi jobbar med att utbilda personalen, vi har podier i publikhavet, festivalområdet kameraövervakas – allt för att säkerställa en så trygg och säker festivalupplevelse som möjligt. Vår personal på plats under arrangemanget talar många olika språk och finns alltid nära tillhands i publikhavet.

På våra storbildsskärmar kommunicerar vi vikten av att visa varandra respekt. Men vi kommunicerar även hur man konkret kan agera när något inte står rätt till och var man vänder sig om man utsatts för sexuella trakasserier, hot eller annan kränkning i samband med den aktuella konserten eller sitt besök på festivalen. Det ska vara tydligt att vi förutsätter att alla som besöker festivalen visar varandra respekt, samtidigt som vi vill säkerställa att det ska vara lätt att anmäla om eller när något händer.