Tillgäng­lighet

En festival för alla

En stads offentliga rum – dess parker, torg och gator, är till för alla. Oavsett vem som vistas på platsen så skall den upplevas som trygg och tillgänglig. Att vara en öppen festival som är tillgänglig för alla har varit en självklar fråga för Malmöfestivalen sedan starten. 

Vi hjälper dig fram i festivalvimlet, bland annat jämnas trottoarkanter ut med asfalt vid de stora publikplatserna på festivalen och elledningar dras i luften istället för längs marken.

Vi ordnar skickliga händer som teckenspråkstolkar och tydliga röstar som syntolkar delar av programmet. Festivaltidningen med hela programmet läses in av Skånes Taltidning som skickar ut den till sina prenumeranter.

Vid Stora Scenen finns det ramper för dig som vill komma upp en bit över publikhavet. Det dukas upp bord till fest vid rampen under kräftskivan. Du får gärna bjuda med din assistent eller ledsagare om du behöver hjälp eller bara vill ha någon att njuta av musiken tillsammans med!

Redan 2015 var Malmöfestivalen ensam som större evenemang i Norden att ta fram en tillgänglighetsplan. För oss är det viktigt att ligga i framkant kring dessa frågor och att som arrangör kunna inspirera andra evenemangsarrangörer. 

Du hittar mer information så som adresser för färdtjänst och toaletter för rullstol (RWC) under frågor & svar > Tillgänglighet. Här lägger vi också in vilka akter som syntolkas eller teckenspråkstolkas under årets festival när programmet släpps.