Hållbarhet

En av Skandinaviens grönaste festivaler

Malmöfestivalen är Skandinaviens största stadsfestival, och en av de grönaste. Vi har arbetat aktivt med hållbarhetsfrågor sedan 2009, både miljömässigt, ekonomiskt och socialt. För det har vi bland annat belönats med ”A Greener Festival Award” och ”Miljömärkt Event – Håll Sverige Rent” under flera år.

Öppen och inkluderande

2024 har Malmöfestivalen certifierats som ett Hållbart Evenemang genom Greentime, en certifiering som sträcker sig över alla delar av hållbarhetsområdet. Det är en modern kvalitetsstämpel som utgår från ett holistiskt perspektiv där de ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna av hållbarhet måste samverka för att riktig hållbarhet ska uppnås. Denna certifiering fick Malmöfestivalen även för 2023 års festival.

Du kan läsa mer på Greentimes hemsida.

Vad är hållbarhet?

Hållbarhet handlar om att tillgodose dagens behov hos människor och i samhället utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Att använda de resurser som finns på ett klokt och långsiktigt sätt. Malmöfestivalens prioriterade områden är miljö, tillgänglighet och trygghet. Miljöarbetet ingår i många av festivalens delar, allt från matområdet och vilken typ av engångsmaterial som används till att elen som förbrukas kommer från förnybara energikällor. Sedan 2015 arbetar vi efter en tillgänglighetsplan. Vi syntolkar och teckenspråkstolkar delar av programmet och har insatser som ska göra att festivalen på plats kan upplevas av så många som möjligt oavsett funktionsförutsättning.

Det är viktigt för oss att så många besökare som möjligt ska uppleva Malmöfestivalen som trygg. Därför jobbar vi aktivt med att minska sexuella trakasserier och otrygghet på festivalområdet och strävar hela tiden efter att boka ett så jämställt program som möjligt.

Att vi gör detta är inte av en slump.

Malmöfestivalen ska ha ett tydligt tänk samt strukturer och planer för arbete med säkerhet, tillgänglighet, jämställdhet och miljö. Den ska utmana fördomar och arbeta mot rasism och trakasserier. Och allt handlar om Malmöfestivalens kärna: att festivalen ska erbjuda något för alla – oavsett ålder, könsidentitet och könsuttryck, språk, etnicitet, religion, ekonomi, kulturell förkunskap och sexuell läggning. Under åtta dagar ska alla kunna mötas på samma villkor på samma plats. 

Konkreta exempel på vad vi gör:

 Vi arbetar för miljön

 • Den största delen av all el som används under festivalen kommer från sol, vind och vatten.

 • Malmöfestivalen plastbantar vilket innebär att matförsäljare inte ska använda engångsmaterial tillverkat av plast.

 • Vi uppmuntrar matförsäljarna att erbjuda goda, spännande vegetariska och veganska alternativ. 

 • På 2023 års festival erbjöd 98 procent av våra mataktörer på Gustav Adolfs torg vegetariska alternativ.

 • Vi uppmanar festivalbesökarna att ta med egna vattenflaskor som de kan fylla på vid några av våra vattenposter på området. Inget stilla vatten på flaska finns till försäljning på festivalen.

Vi arbetar för tillgänglighet

 • Vi jämnar ut trottoarkanter med asfalt vid de stora publikplatserna på festivalen och drar elledningar i luften i stället för längs marken.

 • Vi syntolkar och teckenspråkstolkar delar av programmet.

 • Festivaltidningen läses in av en taltidning som skickar ut den till sina prenumeranter.

 • På vår hemsida Malmofestivalen.se finns en textläsare, Talande Webb, som hjälper personer med lässvårigheter och synnedsättning att ta del av information från Malmöfestivalen.

 • Ramp finns vid den största scenen för de som vill komma upp en bit över folkhavet. 

 • På vår hemsida kommunicerar vi kring tillgängligheten på festivalen och de olika spelplatserna på området.

Vi arbetar för trygghet

 • Vi arbetar förebyggande och utbildar både vår egen personal och anlitad säkerhetspersonal i hur de bidrar till att skapa en trygg festivalupplevelse för våra besökare.

 • Vi bygger podier i publikhavet på Stortorget där säkerhetspersonal finns på plats.

 • Vi har ett nära samarbete med Polisen som kameraövervakar festivalområdet.